Zdiagnozuj chorobę
Zdiagnozuj chorobę
Jak zadbać o własne zdrowie?

Nie każda choroba ma na tyle oczywiste objawy, aby możliwe było jej natychmiastowe zdiagnozowanie. Skąd zatem wiedzieć, do jakiego lekarza się udać i jakie badania wykonać? Z pomocą może przyjść portal Co to za choroba – serwis internetowy o tematyce medycznej stworzony z myślą o osobach, którym zależy na dbaniu o własne zdrowie. Serwis przedstawia szereg chorób wraz ze szczegółowymi informacjami na ich temat, a także zbiór poradników, dzięki którym można żyć zdrowo na co dzień i cieszyć się dobrą kondycją.

Mamy dziś przecież do dyspozycji tak wielki wybór materiałów źródłowych, że bardzo trudno wyłowić z nich użyteczne informacje. Gdy jednak sprawa dotyczy zdrowia, największe znaczenie tak dla nas, jak i naszych rodzin, ma uzyskanie informacji wszechstronnych i pewnych, które moglibyśmy przyjąć z pełnym zaufaniem. Dzieło światowej klasy eksperta, ujęte w łatwej do czytania formie, jakim jest Encyklopedia zdrowia dla całej rodziny, stanowi właśnie bogate źródło takich informacji.
 
W ostatnim dziesięcioleciu jesteśmy świadkami narastającej fascynacji problemami zagrażających naszemu zdrowiu chorób i zaburzeń, testami i badaniami służącymi ich wykrywaniu, a także metodami leczenia lub przynajmniej łagodzenia dolegliwości. Ten pęd do wiedzy sprawia, że zamiast potulnie akceptować rozpoznanie, stajemy się bardziej dociekliwi. Większość ludzi domaga się szerszej informacji nie zadowala ich już proste akceptowanie faktów, których nie rozumieją; żądają do czego są w pełni uprawnieni udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia ich samych i ich najbliższych.

Zapewne to właśnie sprawia, że służba zdrowia poszerza zakres udzielanych swoim podopiecznym informacji; z obu stron narasta chęć nawiązywania partnerskich relacji między fachowcami ochrony zdrowia i ich pacjentami. Ta zmiana klimatu społecznego, wspomagana przez narodziny in-temetu, doprowadziła do prawdziwej eksplozji szeroko dostępnych źródeł wiedzy, i takie właśnie określenie - „eksplozja informacyjna” - nadaje się temu procesowi. Czasopisma, książki i encyklopedie poświęcone zachowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom liczy się dziś w tysiącach, a przekaz w formie elektronicznej obejmuje wszystkie możliwe problemy zachowania zdrowia. Dokumentalne filmy na ten temat uzyskały stałe miejsce w najlepszym czasie telewizyjnym.

Zalew tych informacji może przytłaczać, ważne jest zatem zyskanie poczucia, że są to wiadomości aktualne i dokładne, a ich autorami są prawdziwi fachowcy, dysponujący właściwą wiedzą i doświadczeniem.
 
Nowoczesne badania laboratoryjne są w stanie wykryć przyczyny większości chorób, ale często najważniejsze jest wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia.

Wszystkie choroby zgrupowano w rozdziałach dotyczących poszczególnych układów organizmu, jak np. choroby metabolicznechoroby narządu wzroku i zmysłów czy choroby układu ruchu. Dzięki temu można szybko odnaleźć kompetentnie podane informacje o przyczynach konkretnej choroby, jej objawach, rozpoznawaniu i leczeniu.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja